خانه :: اساتید :: اخبار
تعطیلی دانشگاه از دوشنبه 25 مرداد تا پایان روز کاری شنبه 30 مرداد
از روز دوشنبه 25 مرداد تا پایان روز کاری شنبه 30 مرداد دانشگاه تعطیل می باشد  (  24-5-1400  )
واکسیناسیون اساتید و کارمندان دانشگاه:13و 14 مردادماه 1400
واکسیناسیون اساتید و کارمندان دانشگاه روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۳ و ۱۴ مردادماه در محل سالن ورزش شماره 1  (  12-5-1400  )
اخذ رتبه «الف» مجله تاملات فلسفی از پرتال نشریات وزارت علوم
مجله « تأملات فلسفی» دانشگاه زنجان در بین بیش از چهل مجله حوزه فلسفه و فلسفه و کلام موفق به کسب رتبه "الف" شد  (  12-5-1400  )
از تاریخ 9 لغایت 21 مرداد ماه قسمت اداری دانشگاه دایر نمی باشد
طبق صورت جلسه هیأت رئیسه محترم دانشگاه از تاریخ 9 لغایت 21مرداد ماه قسمت اداری دانشگاه دایر نمی باشد  (  8-5-1400  )
کارگاه بین المللی رتبه بندی UI Green Metric برگزار شد
کارگاه UI Green Metric با هدف ارتقای شاخص‌های پایداری و مدیریت سبز در دانشگاه‌ها به صورت مجازی تشکیل گردید  (  7-5-1400  )
کارگاه بین المللی رتبه بندی UI GreenMetric
ارتقای شاخص های پایداری و مدیریت سبز در دانشگاه ها  (  3-5-1400  )
ّ
مناقصه پروژه توسعه شبکه گاز رسانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهار شنبه تاریخ 13 مرداد تا روز یکشنبه تاریخ 17 مرداد 1400 (12-5-1400)  
مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از روز سه شنبه تاریخ 5 مرداد 1400 (5-5-1400)  
مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از روز سه شنبه تاریخ 5 مرداد1400 (5-5-1400)  
نوبت دوم مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از دوشنبه 7 تیرماه تا چهارشنبه 9 تیرماه 1400 (5-4-1400)  
نوبت دوم مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از دو شنبه تاریخ 7 تیرماه تا چهارشنبه تاریخ 9 تیرماه1400 (5-4-1400)